Kiropraktik

Om kiropraktik

 

Kunskap som din kropp behöver

 

Långsiktigt häsokoncept

 

Effektiv behandlingsmetod

 

Medicinsk vetenskap

 

Är världens tredje största primärvårdsgrupp efter läkare och tandläkare.

En kiropraktor är specialist på att undersöka, behandla, rehabilitera och förebygga felaktiga rörelsemönster främst i leder och muskler och dess påverkan på nervsystemet.

Vår konstanta kroppstemperatur och upprätta hållning är två exempel på denna basfunktion.

Kiropraktik är en naturlig och smärtfri behandlingsform som utförs med händerna utan medicin eller kirurgi. Behandlingsformen ger kroppen optimala förutsättningar för läkning genom bästa möjliga funktion och förbättrar patientens hälsa på sikt.

Kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap som bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning.

När du vänder dig till en kiropraktor som är medlem av LKR så får du en vetenskaplig, effektiv och säker specialistvård.


Förebyggande kontroll

 

Fyra av fem svenskar drabbas någon gång under sin livstid av smärtor i ryggen. De flesta människor som konsulterar en kiropraktor gör det p.g.a. smärt- och spänningstillstånd i rygg och nacke med försämrad livskvalitét som följd. En hel skala av andra symptom t ex nack-, skulder- och armsmärta, ischias samt smärtor i höft och ben behandlas också. Huvudvärk, migrän, domningar och stickningar i armar och ben, händer och fötter, besvär som vid första anblicken inte förknippas med ryggraden, kan också behandlas med positivt resultat.


Frågor och svar om kiropraktik

HUR UPPSTÅR BESVÄREN?

Felaktiga arbetsställningar, rörelsemönster och stress räknas idag till de vanligaste orsakerna.
Medfödda defekter och gamla skador, som kanske uppstått redan under barndomsåren, kan ge upphov till funktionsstörningar senare i livet.

I de flesta fall skall man därför inte söka orsaken till besvär ur en enda orsak. Det är snarare så att flera komponenter medverkar när en funktionsstörning uppstår. Den lätta vridningen eller böjningen är inte den enda orsaken till att ryggskottet uppstår, utan snarare den utlösande faktorn. Varje dag drabbas tusentals människor av besvär. Det är ytterst sällsynt att sådana besvär har allvarliga orsaker och det finns därför ingen anledning att bli förskräckt om du drabbas, men din livskvalitet försämras avsevärt om du går omkring och har ont. Smärtan i sig tenderar att förvärra besvären i en ond cirkel, som kommer att pågå tills dess att problemet åtgärdas. Det är nog så god anledning att inte stå ut med din huvudvärk eller dina nacksmärtor.

HUR BEHANDLAR KIROPRAKTORN?

Manipulation, som ofta används, är ett smärtfritt grepp med händerna för att separera två ledytor och därmed normalisera ledens rörlighet. Alla problem härstammar dock ej från leder eller kotor som är störda. Om besvären är mer relaterade till mjukdelar som muskler och ligament används ofta effektiva mjukdelsbehandlingar, aktiv och passiv töjning samt vid behov viss elektrisk apparatur. Ingen behandlingsform passar alla, varför stor vikt läggs vid individuella variationer t. ex. ålder, typ av besvär och dess varaktighet.

HUR MÅNGA BEHANDLINGAR BEHÖVS?

Det genomsnittliga antalet behandlingar ligger på mellan tre till fem gånger. Många känner sig dock bra efter en till två behandlingar, medan det krävs flera för andra. Generellt kan man säga att besvär som existerat under en längre tid kräver flera behandlingar än besvär som behandlas tidigt. Resultatet påverkas också av hur man sköter sig under behandlingsperioden. Det är därför viktigt att följa de råd och anvisningar man får av kiropraktorn.

KOMMER PROBLEMEN TILLBAKA?

Det går inte med säkerhet säga om ett besvär kommer tillbaka eller inte. Går du till tandläkaren och får dina tänder lagade betyder det inte att du för all framtid är befriad från hål i tänderna.
Idag vet vi att de människor som fått kiropraktisk behandling och som sedan följt de råd och anvisningar de fått, har färre återfall än de som inte sökt Kiropraktor

KAN KIROPRAKTIK HJÄLPA ALLA?

Det finns ingen terapiform som passar alla och kiropraktik är inget undantag. Det är dock den leg. Kiropraktorn som i varje enskilt fall kan avgöra om kiropraktik är effektiv eller inte.

GÖR BEHANDLINGEN ONT ?

Behandlingen är i regel smärtfri även om viss form av djup muskelstimulering kan kännas ömmande, dock ej obehagligt. Efter behandlingen kan lätt träningsvärk uppstå . Detta är ett tecken på att det behandlade områdets rörlighet är på väg att återställas och att funktionsstörningarna reducerats.

ÄR KIROPRAKTORBEHANDLING RISKFRI ?

Kiropraktik är ej helt ofarligt. När okvalificerade personer, med mycket varierande utbildning, försökt sig på de kiropraktiska behandlingsmetoderna har allvarliga skador förekommit.

VAD KAN MAN FÖRVÄNTA SIG VID ETT BESÖK PÅ KIROPRAKTORKLINIKEN?

Vid ditt första besök börjar vi med att skriva en journal. Jag lyssnar på dig så att Du får berätta hur besvären har uppstått och utvecklat sig. Jag går också igenom andra besvär som du har eller har haft, undersökningar eller operationer som gjorts osv. Ditt totala hälsotillstånd kartläggs, diskuteras och utvärderas och om det anses nödvändigt kontrolleras ditt blodtryck etc.

Om det finns förståelse för besvärens omfattning och bakgrund så gör jag en undersökning som består av ortopediska och neurologiska undersökningar som t. ex rörelsemönster och reflexer. Kontroll av benlängd etc. Därefter görs en specifik undersökning för att kontrollera de enskilda ledernas rörlighet och musklernas tillstånd.

Kiropraktorn forsöker alltid att kartlägga möjlig orsak till problemet för att lättare kunna förebygga. Om besvären är orsakat av fel arbetsställning och/eller stress, diskuteras ergonomi eller stresshantering.

Ibland visar undersökningen på  t ex gamla skador och det är då viktigt att få en så optimal information som möjligt förän behandling eventuellt kan påbörjas. En röntgenundersökning kan då behövas. Om tillståndet kräver kompletterande undersökning eller behandling, remitteras patienten vidare till annan eventuell vårdgivare t.ex vårdcentral.