Stöt/Tryckvåg

 

Var på kroppen kan radial tryckvågsbehandling användas?

 

Vi behandlar kroniska seninflammationer i bland annat i axlararmbågar, höfterknän och akillessenor. Tryckvågor används även mot hälsporrar och smärtor under fotsulorna.

I vilken grad är den radiala tryckvågsbehandlingen framgångsrik?

Dokumenterade resultat, som samlats från hela världen, visar att denna behandling är framgångsrik till 70-80% vid kroniska tillstånd som inte botats trots en lång rad olika behandlingssätt.

Vad är fördelarna med radial tryckvågsbehandling?

Tryckvågsbehandling sker oavhängigt av mediciner, exempelvis Cortison. Behandlingen stimulerar och ger ett effektivt stöd till kroppens självreparerande egenskaper. Det är vanligt att uppleva en omedelbar smärtlindring och därmed bättre rörlighet. Eventuella biverkningar är minimala.

Hur lång tid tar varje behandling?

Det tar ca 5-10 minuter att ge 2 000 – 3 000 tryckvågor per behandling.

Är själva tryckvågsbehandlingen smärtsam?

Det kan den vara, men dom flesta står ut med dessa 5 intensiva minuter utan smärtlindring. Om så inte skulle vara fallet, är det möjligt att utföra behandlingen med lokal smärtlindring.

Kommer jag att ha ont efter behandlingen?

Omedelbart efter behandlingen kommer du vanligtvis att känna en viss smärta eller ingen alls. Däremot kan en dov, lite diffus smärta inträffa någon timme efter att behandlingen avslutats. Denna dova smärta kan hålla i sig ett dygn och någon enstaka gång något längre.

Vad ska jag göra om jag har ont efter behandlingen?

Denna behandling leder till ett inflammationsliknande tillstånd i den behandlade vävnaden. Kroppen reagerar med ökad metabolisk aktivitet runt behandlingsområdet. Detta är något som stimulerar och accelererar kroppens egna läkningsprocesser. Vid behov är det tillräckligt med vanliga smärtlindrande icke receptbelagda värktabletter. Använd inte anti-inflammatoriska mediciner eller nedkylning med is. Detta hindrar kroppen från att reparera sig själv.

Om jag är smärtfri efter tryckvågsbehandlingen?

Även om du är smärtfri rekommenderar vi att du avstår från intensiv aktivitet som belastar behandlingsområdet de närmaste 48 timmarna efter varje behandling.

Vad är radial trycbvågsbehandling (Radial Shockwave Therapy, rESWT)?

Radial tryckvågsbehandling är en ny fysikalisk behandlingsmetod. Radial tryckvågs-behandling är en serie av högenergetiska tryckvågor som appliceras på området som skall behandlas. En tryckvåg är en rent mekanisk våg, inte en elektrisk.

Hur fungerar radial tryckvågsbehandling?

Behandlingen leder till en inflammationsliknande reaktion i den behandlande vävnaden. Kroppen reagerar med ökad blodcirkulation och ämnesomsättning i nedslagsområdet, vilket stimulerar och accelererar kroppens egna läkningsprocesser. Tryckvågorna bryter ned skadad vävnad och förkalkningar.

Om tryckvågsbehandlingen inte fungerar på mig?

Även om behandlingen vanligtvis ger exceptionellt god respons inom kort tid, kan det i enstaka fall ta flera månader efter behandlingstillfällena för att uppnå maximal effekt. Om man inte har uppnått en markant förbättring efter 3 – 4 månader kan det vara aktuellt med ett kirurgiskt ingrepp.

Finns det kontraindikationer och förhållningsregler som jag bör ta hänsyn till?

Ja.

  • Cortison-injektioner skall inte ha givits inom loppet av den senaste månaden före en behandling
  • Tendenser till blödningar och störningar med blodkoagulering med tillhörande medicinering
  • Hjärt- och cirkulationsrubbningar
  • Akut inflammation i behandlingsområdet
  • Cancer
  • Graviditet