Nervsystemet och ryggen

 

 

 

Lyssna på din rygg och på ditt nervsystem.

Nyckeln till naturlig läkning är genom ett gott

samspel mellan nervsystemet och ryggradens

funktion.

 

 

Hjärnan är kroppens viktigaste organ som styr, kontrollerar och koordinerar alla funktioner i kroppen så som rörelseorganen, andnings- matsmältnings och cirkulationssystemen.

Nervsystemet är det första organ som utvecklas i ett foster. Nerverna finns sen med vid utvecklingen av alla andra organ.

Efter en svår skada är nervsystemet en viktig del av läkeprocessen. Det betyder att störningar i ryggen påverkar även andra delar av kroppens förmåga att läka.

Om du har domningar, yrsel, magkatarr eller menstruationssmärtor så kan det vara signaler på att något kan vara fel i nervsystemet och din rygg. Smärta är långtifrån enda signalen på att något är galet.

Om ryggen ”inte är med” blir även resten av kroppen lidande.
Nervsystemet övervakar och styr alla kroppens funktioner hela livet. Ryggraden bär på ”kabelhärvan”. Nerverna till samtliga organ passerar genom öppningar i ryggraden.

Ryggraden fungerar som ett skyddande hölje för den ”kabelhärva” som nerverna utgör. Ryggen är med andra ord en del av kroppen där samspelet mellan nerverna, skelettet och musklerna är viktigast.

Smärtan är vävnadernas skri efter flödande energi

Nervsystemet är ledningsnätet i den komplicerade ”datamaskinen” som kroppen utgör. Det knippe livsviktiga nervtrådar som utgår från skallbasen, passerar på sin väg genom ryggmärgskanalen många kritiska punkter.

En kota kan tex, genom en bäcken snedställning eller lokal påverkan genom en olyckshändelse lätt fixeras i ett felaktigt läge. Delar av det viktiga ledningsnätet utsätts då för tryck.

De kroppsdelar som är slutstation för de påverkande ledningarna får sin försvarsberedskap mot sjukdomar nedsatt och prestationsförmågan blir – utan att man ens är medveten om orsaken – kraftigt minskad. Upphävs inte felställningen i tid kan besvären bli kroniska.

Studier har påvisat att en låst led börjar visa slitage redan efter en vecka och att dessa förändringar efter 2 veckor var av en sådan karaktär att det inte gick att återställa ledbrosket till normalt skick, utan att förändringarna hade skadats permanent.

Kolla din rygg regelbundet. Om ryggen är skadad kan den skadade nerven och därmed indirekt andra kroppsliga funktioner påverkas. Tidigt slitage av kotor och diskar i ryggen kan få följder även utanför ryggens funktion.

 

EFFEKTERNA AV KIROPRAKTISK RYGGRADSBEHANDLING

En behandling av ryggraden påverkar inte bara det somatiska nervsystemet med smärtor och rörelseinnskränkningar , utan påverkar även det vegetativa systemet .

 (Se bilden på nervsystemet)

Det är lätt att förstå att en ryggradsbehandling direkt kan påverka organen via nervpassagen mellan kotorna och indirekt cirkulationen och hela kroppens funktion via gränssträngen och dess utgåande nätverk av nerver , som omspinner hela kärlsystemet .

Viktigt är här sambandet mellan nervimpulser och blodcirkulation . Speciellt de vegetativa nervtrådarna omflätar alla blodkärl med sitt nätvärk . Varje nervimpuls påverkar således blodets pulserande kraft . Om det uppstår nervtryck , hindras cirkulationen . Då bildas avlagringar och reumatiska besvär kan bli följden .

Kiropraktisk behandling som återställer ryggradens normala funktion återupprättar en naturlig ämnesomsättning i cellvävnaderna .

Behandlingen sätter fart på blodcirkulationen , nytt syrerikt blod tar bort slaggprodukter i vävnaderna , löser muskelsmärtorna och därmed också spänningarna .

Cellväggarna , som nu befrias från den ständiga smärtretningen , kan anta fast form . Det betyder att ämnesomsättningen normaliseras . Cellerna kan ladda upp sig bioelektriskt och livsfunktionerna blir pånyttfödda.